​Дью-ділідженс досліджує діяльність компанії

Ті, хто вирішив придбати новий бізнес, необхідно знати, що це багатоступінчастий процес, де необхідно грамотне управління. Щоб прийняти остаточне рішення, наскільки перспективна угода, основоположну роль відіграють результати виробленої перевірки того бізнес, який передбачається придбати.

Ретельна перевірка готового бізнесу включає в себе розроблену процедуру Дью Діліженс, за допомогою якої можна скласти повне об'єктивну думку про, що здобувається об'єкті.

Вы можете воспользоваться услугой проведение due diligence для оценки бизнеса, бизнес идеи или решения по самой выгодной и демократичной цене, к Вашим услугам грамотность и большой опыт в данной сфере.

За допомогою даної процедури відслідковуються інвестиційні ризики, визначається ринкова вартість купованого в майбутньому об'єкта, виявляються невраховані зобов'язання і приховані ризики цієї компанії, можна виявити «компанію-пустушку», а також проводиться повна податкова перевірка.

Вся перевірка з використанням Due Diligence ділиться на етапи, за допомогою чого можна попередньо розрахувати оцінку ефективності та якості майбутньої угоди.

Процедура Due Diligence запозичена аудиторським бізнесом у банківської справи. Там вона дозволяє збирати інформацію про партнерів і клієнтів, яким може видаватися кредит. Зараз область застосування цієї процедури значно розширена.

Процедура Due Diligence поетапно

До основних етапів перевірки Due Diligence відносяться:

перевірка всієї фінансової інформації даної компанії;

проведення інвентаризації всіх основних активів в компанії на їх наявність;

визначається достовірність поданих даних в інвестиційному меморандумі;

перевіряється податкова політика компанії, чи проводиться своєчасна сплата всіх податків;

виявляються приховані зобов'язання, навіть якщо продавець забув про них згадати.

Перевірку проводить незалежна комісія, яка складає звіт про отримані результати. У звіті відображається інформація, що показує реальний стан компанії і стан справ.

Завдяки даній перевірці можна значно скоротити час на переговори, тим самим досягаючи взаємини. Світова практика підтверджує, що більшість договорів підписуються тільки після проведення подібної перевірки

Перевірка Due Diligence складається з наступних етапів:

1. Проведення правового аудиту включає в себе:

перевірку укомплектованості і відповідності вимогам законодавствам установчих документів, ліцензій, патентів, дозволу на виконання робіт;

наявність прав на використання ліцензій, торгових марок, об'єктів з авторськими правами;

наявність прав на експлуатацію обладнання, споруд або будівель;

перевіряються права засновників компанії, відповідаю чи активи і частки компанії, а також права на відчуження;

оцінюється можливість судових суперечок, які пов'язані з діяльністю даної компанії.

2. Уточнюється реальна вартість бізнесу за допомогою незалежної оцінки. Дана оцінка є об'єктивною і незалежною. Вона виконується за допомогою сучасних аналітичних і економічних моделей, що дозволяють виявити справжню вартість компанії, що перевіряється, також її прибутковість і конкурентоспроможність.

3. Tax Due Diligence передбачає податковий і бухгалтерський аудит, який проводиться, щоб ідентифікувати якість системи обліку в компанії. Дана перевірка виявляє основні цілі компанії, оцінює ризики отримати штрафи від контролюючих податкових органів, діагностує якість роботи. фахівці проводили аудит, складають рекомендації, за допомогою яких під час операції ризики зводяться до мінімуму.

Актуальність процедури Due Diligence

Сьогодні практика продажу та придбання готового бізнесу ще не досить сформована. Тому тільки компетентні фахівці допоможуть правильно оцінити економічні, бухгалтерські, юридичні та податкові аспекти майбутньої угоди.

Грамотне проведення перевірки Due Diligence дозволяє адекватно оцінювати дійсну вартість придбаного бізнесу з його прибутковістю і перспективністю. Важливими вважаються психологічні та соціальні аспекти, хоча їм досить часто приділяється мало уваги.

Суть перевірки Due Diligence

Процес Due Diligence являє собою комплексний аналіз, що дозволяє побачити сукупність відносин в самій компанії, а також її взаємодію з середовищем, де вона виробляє свою діяльність.

Дане дослідження можна умовно розділити на блоки, які однаково важливі для всебічного дослідження фінансового стану та діяльності компанії. Хоча ці блоки відрізняються за методами проведенням і за програмними цілями.

Блоки Due Diligence:

Операційний аналіз вивчає історію розвитку компанії, менеджмент, організаційна структура, закупівлі, продажу, персонал, стримуючі фактори і сильні зі слабкими сторонами.

Фінансовий аналіз дозволяє отримати висновок, наскільки підприємство здатне приносити дохід.

Податковий аналіз дозволяє визначити податковий тягар, а також можливість податкової оптимізації.

Правова експертиза дозволяє визначити діяльність компанії, чи відповідає вона чинним нормативам в області трудового, цивільного і корпоративного права;

Перевірку в повному обсязі не обов'язково проводити.

​Переваги та недоліки тротуарної плитки

​Хімічний аналіз металів і сплавів.

Випробування на розтягування і стиснення

Світлодіодна технологія освітлення